New Dutch show + new solo ep – Voorstelling Toekomstmuziek + Nieuwe Solo ep

*For English, read below*

Beste ,

Na vele ups en downs rondom corona, hebben we eindelijk weer een ‘normale’ festivalzomer kunnen beleven. Ik hoop dat je er net zoveel van hebt genoten als ik!

Mijn hoogtepunt was dat ik met mijn nieuwe muzikale cabaretvoorstelling Toekomstmuziek in Arnhem te zien was op het Theater Festival Sonsbeek. Het is mijn allereerste volledig Nederlandstalige voorstelling.  En op vrijdag 28 oktober is deze bij te wonen in het Theater Mascini in Amsterdam! Ben je erbij? Zie hier meer info en koop snel je kaartje, de plekken zijn beperkt! 
 
Tickets Toekomstmuziek
Meer over mijn muzikale cabaretvoorstelling Toekomstmuziek: 

Carlijn van Wijk, ook wel cellopopartiest Carly E, zet vol passie en humor een luchtige muzikale voorstelling neer over de niet-klassieke weg die ze bewandeld als cellist en zangeres.Na een mislukte koppelactie met haar geveinsde ware liefde waar ze een nummer voor heeft geschreven, raakt ze geïnspireerd. Ze besluit om nu echt te gaan voor haar lang gekoesterde droom: de allereerste cellopopster van Nederland worden. Voor Carly E is er geen weg meer terug, alhoewel soms ook twijfels optreden.Want welke weg moet ze volgen om haar droom te verwezenlijken? Kan dat wel, een popster met een cello? Waar hoort ze dan eigenlijk thuis, in welk hokje? Eén ding is zeker, in de klassieke muziekwereld past haar muziek in ieder geval niet, dus zal het bereiken van haar droom wel niet via het klassieke pad gaan. Daarnaast worstelt ze met hoe serieus ze haar droom moet nemen, want het anonieme leventje als een gewone zingende celliste bevalt eigenlijk ook wel.In de voorstelling Toekomstmuziek vertelt ze op humoristische wijze over het al dan niet ergens thuishoren of ergens voor gaan en luister je naar haar eigen muziek wat ze zelf “cellopop” noemt. Zal ze ooit haar droom verwezenlijken om de eerste cellopopster te worden van Nederland of blijft het bij Toekomstmuziek?

De komende tijd wil ik mij richten op mijn volledig Nederlandstalige muzikale cabaretvoorstelling. De muziek van de voorstelling zal je wellicht bekend in de oren klinken, het verschil is dat ik de teksten heb vertaald naar (grappige) Nederlandse teksten. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt, dus hopelijk tot vrijdag 28 oktober in het Theater Mascini te Amsterdam! Koop hier alvast je kaartje.  Ik heb verder niet stilgezeten met mijn andere Engelstalige projecten. Zo heb ik bijvoorbeeld begin augustus mijn derde solo EP ‘You and Me’ uitgebracht die ik tevens helemaal zelf thuis heb opgenomen (Mixing: Jordi Filiali en Mastering: Nox). Hier vind je een korte impressie van de EP.  Je kunt de nummers op alle online platformen beluisteren, zoals Spotify. Wil je de muziek direct supporten? Kijk dan op www.carlye.bandcamp.com. Alvast bedankt! Ook wil ik met mijn bandproject Carly E & The Outstanding weer wat nieuws uitbrengen in de nabije toekomst. Ik houd je van alles op de hoogte! Verder nog….Bovenstaande foto heeft Efraim Schulz-Wackerbarth van mij genomen, tevens mijn drummer uit de band. 
Tickets Toekomstmuziek
Mocht je het leuk vinden om mij als artiest nog een extra steuntje in de rug te geven, kun je bijvoorbeeld mijn EP ‘You and Me‘ vanaf €4,00 (of meer) sponsoren via mijn Bandcamp pagina. Klik op ‘Buy Digital Album €4,00 (or more..)’.  

Ik hoor je misschien denken: ‘Waarom Bandcamp? Ik luister al naar je muziek op Spotify?’. Dat is al superleuk om te horen dat je mijn muziek via Spotify beluisterd! Helaas is Spotify voor kleine niche artiesten niet zo rendabel, maar tuurlijk helpt het wel qua support! Dus sowieso bedankt! Om echt wat te verdienen als artiest op Spotify moet je al heel erg flink in de ‘plays’ zitten en je moet het opnemen tegen zoveel artiesten die zoveel meer geld kunnen besteden aan hun marketing om in playlisten te komen en de recordings zelf natuurlijk. Via Bandcamp stimuleer je de onbekende en nieuwe artiest die nog moeten groeien. Bandcamp zorgt ervoor dat 80-85% van het geld direct bij de artiest komt. Bij Spotify is dit percentage zeer laag. Ik heb misschien ooit 0,01 cent via hen ontvangen en vooral kosten gemaakt om mijn muziek daar op te zetten om een idee te geven 😉 
Support my music on Bandcamp
Dearest, After many ups and downs around corona, we have finally been able to experience a ‘normal’ festival summer again. I hope you enjoyed it as much as I did!

My highlight was my new musical comedy performance Toekomstmuziek in Arnhem at the Theater Festival Sonsbeek. It is my very first fully Dutch-language performance (sorry for the English people). And on Friday 28 October you can come to Theater Mascini in Amsterdam to see this new show! Unfortunately it is all in Dutch, but still you are invited of course!  See more info and buy your tickets here
Facts: In the coming period I will next to my English songs focus on my fully Dutch show. The music of the show is similar of what you already know from me, the only difference is that I have translated my English lyrics into (funny) Dutch lyrics. At the beginning of August I released my third solo EP ‘You and Me’, which I recorded at home (Mixing: Jordi Filiali and Mastering: Nox). Here you will find a short impression of the EP. You can listen to the songs on all online platforms, such as Spotify. Do you want to support the music directly? Check out www.carlye.bandcamp.com. Thanks in advance!Also I am planning to release new music in the near future with my band project Carly E & The Outstanding . I’ll keep you informed about everything!And further….
Efraim Schulz-Wackerbarth has taken the above photo of me, also my drummer from the band.
If you would like to give me an extra helping hand as an artist, you can, for example, sponsor my last released single ‘You and me‘ for €4,00 (or more) via my Bandcamp page. Click on ‘Buy Digital Track € 4,00 (or more ..)’.

I may hear you think, ‘Why Bandcamp? I already listen to your music on Spotify? ‘. That’s great to hear that you are listening to my music via Spotify! Unfortunately, Spotify is not that profitable for small niche artists, but of course it does help in terms of support! So thanks anyway! But to really earn something as an artist via Spotify you have to be very much in the ‘plays’ and you have to compete against so many artists who can spend so much more money on their marketing to get into playlists and the recordings themselves of course. Via Bandcamp you stimulate the unknown and new artist who still have to grow. Bandcamp ensures that 80-85% of the money goes directly to the artist. At Spotify, this percentage is much less. I may have once received 0.01 cents through them to give you an idea 😉 
Support my music on Bandcamp
Many thanks for your support! 
Stay tuned and follow me here: facebook, instagramtwitter

Love

Liefs
💋